Fabian Olszewski

Pseudonim
Burza, Kłos, Kniaź
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1914 r. w Giełczynie (gm. Trzcianne, obecnie pow. Mońki)
Data i miejsce śmierci
4 na 5 listopada 1950 r. w lesie przy miejscowości Piaski (gm. Krypno)
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkiwał w m. Kołodziej. Przedwojenny kapral w 14 dywizjonie artylerii konnej w Białymstoku. Od 1943 r. w NSZ, był szefem gospodarczym kompanii. Od 1945 r. w NZW. Z zachowanych dokumentów archiwalnych wynika, że przez pewien czas mógł być w oddziale PAS dowodzonym przez Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp”. Od wiosny do jesieni w 1946 r. był zastępcą dowódcy oddziału PAS plut. Józefa Stankiewicza ps. „Kmicic”. Jesienią 1946 r. prawdopodobnie został ostatnim szefem PAS w KP „Bałtyk” NZW. Ponadto do ujawnienia dowodził niewielkim patrolem PAS. Ujawnił się 15 kwietnia 1947 r. W następnych latach organizował zaopatrzenie i łączność dla oddziału Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus”. Został skrytobójczo zamordowany przez agenta UB Wacława Snarskiego oraz funkcjonariusza „resortu” Szymona Urbana w nocy z 4 na 5 listopada 1950 r. w lesie przy miejscowości Piaski (gm. Krypno). Zwłoki przewieziono do budynku WUBP w Białymstoku i tam ślad się urywa. Miejsce pochówku nieznane do dnia dzisiejszego.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.