Franciszek Niepokólczycki

Pseudonim
Teodor, Halny, Żejmian
Stopień wojskowy
pułkownik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
27.10.1901, Żytomierz, s. Antoniego i Pauliny
Data i miejsce śmierci
11.06.1974, Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
DSZ, WiN
Miejsce pochówku
Cmentarz w Brwinowie
Przebieg służby
Od listopada 1918 członek POW, od 1919 komendant Okręgu Żytomierz POW. Po aresztowaniu przez bolszewików uciekł z więzienia, brał udział w wojnie 1919-1920 jako oficer wywiadowczy, następnie zastępca dowódcy oddziału partyzanckiego. Oficer służby czynnej, od 1935 wykładowca w Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie. W wojnie obronnej 1939 dowodził 60 batalionem saperów Armii „Modlin”, następnie wziął udział w obronie Warszawy. Wcześnie w SZP, według jednej z wersji 05.10.1939 dowodził nieudanym zamachem na Adolfa Hitlera. Od 1940 dowódca Związku Odwetu ZWZ. Jesienią 1942 współtworzył Kedyw AK. W trakcie Powstania Warszawskiego szef Wydziału Saperów Oddziału III Komendy Głównej AK. W 1945 zastępca płk. Antoniego Sanojcy – dowódcy Obszaru Południowego DSZ. Uczestniczył w spotkaniu 02.09.1945 w Warszawie, gdy zawiązany został I Zarząd Główny Zrzeszenia WiN. Pełnił funkcję zastępcy Obszaru Południowego WiN. Od 23.11.1945 kierował II Zarządem Głównym WiN, od stycznia 1946 jako prezes. Aresztowany 22.10.1946 w Zabrzu. 10.09.1947 skazany przez WSR w Krakowie na trzykrotną karę śmierci, zamienioną na dożywotnie więzienie. Zwolniony 22.12.1956. Do końca życia był inwigilowany przez SB.
Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.