Kazimierz Mirecki

Pseudonim
Kazimierz, Żmuda, Tadeusz
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.04.1910, Ulanów
Data i miejsce śmierci
01.04.1999, Chicago (USA)
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NZW
Miejsce pochówku
Racławice k. Niska
Przebieg służby

Na przełomie 1939/1940 mianowany komendantem Okręgu Rzeszowskiego Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, wiosną 1940 podporządkował się Zarządowi Głównemu SN, objął funkcję komendanta Okręgu Rzeszowskiego Organizacji Wojskowej SN (późniejszego NOW). Przez cały okres okupacji niemieckiej prezes Zarządu Okręgu SN. Redagował oficjalny organ prasowy obu Okręgów – “Szczerbiec”. Lojalnie podporządkował się umowie scaleniowej NOW z AK. Na odprawie w Warszawie 19.11.1942 wraz z kilkoma komendantami okręgowymi NOW został zaprzysiężony przez Komendanta Głównego AK gen. Stefana Roweckiego, a 03.05.1943 awansowany do stopnia ppor. cz. w. W marcu 1944 zakończył akcję scaleniową w swoim okręgu i objął stanowisko II zastępcy komendanta Podokręgu AK Rzeszów płk. Kazimierza Putka „Zwornego” Po wkroczeniu sowietów nakazał przejście oddziałów NOW-AK do głębokiej konspiracji.
W końcu lipca 1944 w Leżajsku w domu przy ulicy Sanowej odbyła się pierwsza odprawa już w niepartyzanckiej rzeczywistości. zwołał ją i prowadził Kazimierz Mirecki „Żmuda”. Gdy się zjawił w domu, gdzie odbywała się odprawa, byli już tam ”Ojciec Jan” (Franciszek Przysiężniak), „Dąb” (Ewald Sroczyński), „Władka” (Bogumił Męciński), „Konar” (Bogusław Usow), „Podkowa” (Marian Szymański), „Zawierucha” (Marcin Kumięga) i jeszcze kilka osób. W domu Dolnego, szwagra „Ojca Jana”, przy Sanowej Mirecki powiedział, że NOW nadal istnieje w ramach Stronnictwa Narodowego i będzie pozostawać w konspiracji, aby prowadzić walkę przeciw polskiej władzy na pasku Sowietów. Mirecki rozdzielił pierwsze stanowiska, Gryblewski został komendantem NOW w Jarosławiu, „Dąb” mając do pomocy „Kozaka” objął placówkę w Zarzeczu niedaleko Jarosławia. Inni oficerowie, m.in. „Ojciec Jan”, „Konar”, „Władka” pozostali jak gdyby w odwodzie, byli do dyspozycji komendy okręgu NOW, podobnie zresztą jak „Majka”, „Radwan”, „Pobóg”. 26.02.1945 wydał rozkaz wznawiający formalnie działalność Okręgu Rzeszowskiego NZW (NOW). W marcu tego roku utworzył komendę oddziałów leśnych NZW (NOW), której podlegały wszystkie oddziały partyzanckie. Także w marcu został szefem Oddziału (I) Organizacyjnego Komendy Głównej NZW. W maju 1945 przekazał prezesurę Okręgu Rzeszowskiego SN i komendę Okręgu Rzeszowskiego NZW (NOW) Józefowi Sałabunowi, a sam objął funkcję szefa Wydziału I Organizacyjnego KG NZW. Pracował przy montowaniu łączności krajowych struktur konspiracyjnych z władzami w Londynie. Przypadkowo aresztowany przez bezpiekę 15.08.1945 w Krakowie. Nierozpoznany, łapówką wykupił się z więzienia. Zagrożony ponownym aresztowaniem w grudniu 1945 wraz z grupą kilkunastu działaczy narodowych opuścił Polskę i przez Czechosłowację przedostał się do Niemiec. Na emigracji we Francji, Kanadzie, USA. Pracował fizycznie, prowadził sklep spożywczy, był aktywny społeczno-politycznie w SPK, w zarządzie Instytutu Romana Dmowskiego. Kierownik Wydziału Politycznego SN.
Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych

Więcej informacji
Autor wpisu
Paweł Czaja

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.