Wanda Minkiewicz

Pseudonim
Danka
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
09.11.1921, Białystok
Data i miejsce śmierci
2001
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AKO, AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W czasie wojny w konspiracji na terenie Białegostoku. Z uwagi na groźbę aresztowania skierowana przez Komendę Okręgu Białostockiego AKO do oddziałów leśnych. Na przełomie kwietnia i maja 1945 w m. Budy dołączyła do oddziałów Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Pełniła służbę w 1. szwadronie por. Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta”. Tu poznała pełniącego funkcję zastępcy dowódcy 1. szwadronu Lucjana Minkiewicza „Wiktora” – przyszłego męża. Ślub odbył się w listopadzie 1945. Po rozwiązaniu 5. WBAK pozostała w dowodzonym przez męża plutonie dywersyjnym Obwodu Bielskiego. Po podporządkowaniu go Komendzie Okręgu Wileńskiego i zmianie nazwy na 6. Brygadę Wileńską AK, zaczęła pełnić funkcję łączniczki pomiędzy „Wiktorem” a „Łupaszką”. W październiku 1946 z mężem otrzymali bezterminowy urlop. 01.07.1948 aresztowana z mężem w ramach Akcji X przez funkcjonariuszy Wydziału III WUBP w Krakowie i przewiezieni do Warszawy, do Departamentu Śledczego MBP. W czasie pobytu w więzieniu urodziła córkę Ewę. Wyrokiem WSR w Warszawie 02.11.1950 skazana na 12 lat więzienia. Zwolniona z więzienia w 1956.

Więcej informacji

„Nie było czasu na strach…” Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają Marzena Kruk i Edyta Wnuk, 2009

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.