Krystyna Metzger

Pseudonim
Feliks, Kamińska, Kamil
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
09.07.1915, Krosno, c. Feliksa i Jadwigi
Data i miejsce śmierci
17.02.1987
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
DSZ, WiN, Kraj
Miejsce pochówku
Cmentarz Rakowicki, Kraków
Przebieg służby

Przyrodnia siostra Ottona Pileckiego. Ukończyła studia na Akademii Handlowej. W okresie okupacji niemieckiej szef łączności i wywiadu Kedywu Podokręgu Rzeszów AK, łączniczka mjr. Zenona Soboty “Jana”. Po wojnie w DSZ-WiN, pracowała jako korektorka w redakcji “Sztandaru Młodych” i “Żołnierzu Wolności”. Zwerbowana przez swojego dowódcę z czasów wojny do Krajowego Ośrodka “Kraj”, łączniczka, według niektórych źródeł szef sztabu organizacji. Zbierała dane wywiadowcze, uczestniczyła w przygotowaniu likwidacji Stefana Martyki. Aresztowana w czerwcu 1952, skazana przez WSR w Warszawie na karę śmierci. Ze względu na ciążę karę zamieniono na 15 lat. Podczas porodu w więzieniu mokotowskim zmarło jej dziecko. Zwolniona warunkowo z więzienia w styczniu 1961.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.