Franciszek Malec

Pseudonim
Chełm, Stanowski
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.02.1922
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, GO AK „Błyskawica” i „Huragan”
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zam. Wielkie Drogi. Od 1944 żołnierz AK oddziału Setka pod dowództwem Alojzego Piekarza. Otrzymał Krzyż Walecznych za uwolnienie generała Olbrychta ps. „Olza” z więzienia w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1944. Ujawnił się 15.09.1945 w Krakowie. Członek PPS od 1945. Wyjechał do Wrocławia i Kudowy Zdroju, gdzie pracował w straży przemysłowej, we wrześniu 1945 zwolnił się, przyjechał do Wielkich Dróg, tu współpracował z UB Wadowice „w tępieniu band”. Zagrożony aresztowaniem od lipca 1946 w oddziale „Błyskawica”. Aresztowany w listopadzie 1946 za posiadanie PPSzy. 28.01.1947 na podstawie materiałów agenturalnych szef PUBP
Kraków por. Oczkoś z dziesięcioma funkcjonariuszy tut. Urzędu przeprowadzili operację w gromadzie Dębina gm. Brzeźnica, pow. wadowicki. W jej wyniku uchwycono 2 bandytów: 1/ Malca Franciszka „Stanowski” zam. Czebol, 2/ Sekuła Bronisław „Magik” zam. Pozowice, 3/ Dziopka Jana za współpracę z w/w/. Malec Franciszek „Stanowski” w czasie ucieczki został postrzelony w pierś i lewą rękę, po akcji odwieziony do szpitala Św. Łazarza. W/w bandyci dokonali szeregu rabunków zamordowali nauczycielkę czł. PPR z Wielkich Dróg oraz spalili dom Stokłosie czł. PPR w Facimiechu i inne (G. Gaweł, Kapitan Jan Dubaniowski „Salwa” 1912-1947, Warszawa 2015, k. 78, S. Wałach, Był sobie czas, s. 54) za pośrednictwem Władysława Piotrowicza grupa Włodzimierza Morejki z oddziału „Salwy” nawiązała kontakt z rzekomą „Błyskawicą”. 12.11.1946 dotarli ze Szczyrzyca do Brzeźnicy na kontakt w restauracji Drwala, tu spotkali się z dwoma osobnikami w mundurach z „Błyskawicy”, w tym „Stachowskim”, w rzeczywistości funkcjonariuszem
UB, na kolejnym spotkaniu w dniu 17 listopada zostali aresztowani. Pytanie, czy posłużono się pseudonimem aresztowanego w tym okresie Malca? Skazany 21.08.1947 na 8 lat z uwzględnieniem amnestii.

Więcej informacji

Z. Kalinowski, Ryngraf z gałązkami jedliny. Słownik biograficzny podziemia niepodległościowego w Beskidzie Makowskim 1945-1956, 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.