Jan Majkowski

Pseudonim
Atlantyk
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
23.06.1927, Wolice (pow. Warszawa)
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W 1943 r. zapisał się do organizacji Todt i do 1944 pracował w różnych miejscach przy budowie dróg, kopaniu okopów na terenie Polski i Łotwy. W 1944 zbiegł i przyłączył się do 23. Brygady Brasławskiej AK. Po rozbrojeniu oddziałów 17.07.1944 trafił do Kaługi, gdzie poznał Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Ponownie spotkał się z nim w kwietniu 1946, kiedy postanowił przyłączyć się do oddziałów partyzanckich podporządkowanych Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”. Aresztowany w wyniku zasadzki 15.01.1947 w Inowrocławiu. Przewieziony do WUBP w Bydgoszczy, gdzie poddano go śledztwu w trybie doraźnym. Wyrokiem WSR w Bydgoszczy 08.03.1947 skazany na karę śmierci, w wyniku amnestii wyrok złagodzono do 15 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w CWK we Wronkach, Ośrodku Pracy w Piechcinie oraz w ZK w Sieradzu. Po złagodzeniu kary do 10 lat zwolniony 17.01.1957.

Więcej informacji

„Nie było czasu na strach…” Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają Marzena Kruk i Edyta Wnuk, 2009

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.