Władysław Majewski

Pseudonim
Żwirko
Stopień wojskowy
kapral
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1924 r. w m. Rawy (obecnie gm. Sypniewo, pow. makowski)
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W czasie okupacji niemieckiej był wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Od 1946 r. żołnierz w oddziale plut./sierż. „Dęba”
– Witolda Boruckiego, natomiast od wiosny 1948 r. w patrolu „Szarego” – Stanisława Suchołbiaka. Uczestniczył w akcjach likwidacyjnych i starciach ze stroną komunistyczną, m.in. w akcji na posterunek MO w Krzynowłodze Małej (pow. przasnyski). Awansowany do stopnia kaprala.

Wieczorem 1 czerwca 1949 r. został ranny i dostał się do niewoli KBW w okolicach miejscowości Mamino, chociaż w jednym z dokumentów wytworzonych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa istnieje zapis, że „Żwirko” został ujęty w nocy z 1 na 2 czerwca w okolicy wsi Kowalewo (ówczesna gm. Krasnosielc). Przeszedł ciężkie śledztwo, po którym został skazany 25 sierpnia 1950 r. przez WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Pułtusku na karę śmierci. Wyrok został wykonany, chociaż do dnia dzisiejszego nie jest znana data stracenia Władysława Majewskiego ani miejsce pochówku. Według relacji Jana Zakowskiego z 1996 r., w 1950 r. więźnia w Pułtusku, „Żwirko” wraz z Włodzimierzem Chodkowskim „Korą” mieli zostać straceni dwa dni później po ogłoszeniu wyroku.

Więcej informacji

IPN BU 1063/172,  IPN BU 0207/5662, IPN BU 0180/80/ t.1-22, IPN BU 0255/191

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.