Piotr Macuk

Pseudonim
Sęp
Stopień wojskowy
starszy sierżant
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1909 r., Petersburg
Data i miejsce śmierci
12 sierpnia 1949 r., Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od połowy 1944 r. na terenie powiatu ostrołęckiego, gdzie dotarł z wileńską grupą Józefa Kozłowskiego „Lasa”. Żołnierz AK, następnie w NZW. Uczestnik licznych akcji zbrojnych i starć ze stroną komunistyczną. W Komendzie Okręgu „Mazowsze” dowodzonej przez kpt. Z. Kuleszę „Młota” był szefem Wydziału I (Organizacyjnego). Przeciwnik amnestii w 1947 r. Wchodził w skład Komendy Okręgu o krypt. „Orzeł”, dowodzonej przez chor. Józefa Kozłowskiego „Visa” – był odpowiedzialny za ochronę KO. Do 1 kwietnia 1948 r. był dowódcą Komendy Powiatu NZW o krypt. „Orłowo” (część gmin Myszyniec, Łyse i Zbójna). Odwołany z tej funkcji, został zastępcą Komendanta Okręgu. W NZW awansowany do stopnia starszego sierżanta. Aresztowany 25 czerwca 1948 r. po zmasowanej akcji KBW przeciwko Sztabowi Okręgu. Po ciężkim śledztwie skazany na karę śmierci w dniu 29 kwietnia 1949 r. w Ostrołęce i zamordowany 12 sierpnia w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

Więcej informacji

IPN BU 0203/2318, IPN BU 0203/2318, IPN BU 0182/59, IPN BU 0255/228/ t.1-26,IPN BU 0207/1796/t.1-31,IPN BU 0255/130/t.1-3, IPN BU 0180/80 t.1-22

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.