Feliks Łuniewski

Pseudonim
Żbik
Stopień wojskowy
chorąży
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1910, Dąbrowa-Michałki (pow. Wysokie Mazowieckie)
Data i miejsce śmierci
11.05.1947, Dąbrowa-Wielka
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Cmentarz w Dąbrowie Wielkiej (pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie), grobowiec rodzinny
Przebieg służby

W trakcie okupacji niemieckiej funkcyjny w NSZ. Po zajęciu powiatu Wysokie Mazowieckie rozkazem KP NSZ w 03.11.1944 mianowany szefem II kompanii terenowej tej organizacji. Od marca do miesięcy letnich 1945 dowodził kilkudziesięcioosobowym oddziałem partyzanckim NSZ biorąc udział w licznych akcjach zbrojnych i potyczkach z siłami NKWD i UB. 20.07.1945 mianowany rozkazem 302/45 KP Wysokie Mazowieckie (krypt. “Mazur”) NZW, na funkcję II Zastępcy Komendanta Powiatu oraz Inspektora tejże Komendy Powiatowej. 28 lipca 1946 mianowany przez KP “Mazur” dowódcą VII kompanii terenowej NZW. Nie ujawnił się w 1947 zamierzając kontynuować walkę. 02.04.1947 Komenda Okręgu Białostockiego NZW rozkazem nr. 103/47 wyznaczyła go na funkcję Komendanta Powiatu Ostrów Mazowiecka NZW. 11.05.1947 został otoczony przez grupę operacyjną UB podczas odpustu parafialnego w Dąbrowie Wielkiej. Z bronią w ręku podjął próbę wyrwania się z zasadzki. Ciężko ranny został dobity długą serią z automatu przez funkcjonariusza UB. Zwłoki zostały wydane rodzinie.

Więcej informacji
Autor wpisu
Robert Radzik

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.