Julian Lubasowski

Pseudonim
Dąb, Lech, Taran
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1913, Nowy Jork
Data i miejsce śmierci
1968, Saratów
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Do połowy lat. 30 mieszkał w Gorzowie Wielkopolskim. Zmobilizowany przed wybuchem wojny obronnej 1939 r. Walczył w szeregach 85. Pułku Piechoty. Udało mu się uniknąć aresztowania przez sowietów. Przedostał się na Grodzieńszczyznę. W konspiracji od lipca 1941 r. w szeregach ZWZ-AK. Od razu został zastępcą komendanta Obwodu AK Grodno Prawy Niemen. Następnie od 15 lutego 1944 r. – komendant tego obwodu. Do jesieni tr. w skrajnie niesprzyjających warunkach udało mu się odtworzyć ośrodek dowodzenia rozbity kilka miesięcy wcześniej. Od września 1944 r. dowodzona przez niego struktura włączyła się w ewakuację do Polski pojałtańskiej żołnierzy oddziałów kresowych. Aresztowany przez NKWD w dniu 30 grudnia 1944 r. Skazany na 25 lat łagrów. Wolność odzyskał w 1954 r. Nie pozwolono mu wrócić do Ojczyzny. Zmarł w 1968 r. w Saratowie, gdzie został pochowany.

Więcej informacji
Autor wpisu
Jerzy Kurstak (Muzeum Żołnierzy Wyklętych) - Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.