Eugeniusz Lipiński

Pseudonim
Mrówka
Stopień wojskowy
sierżant
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1919 r., m. Budne Sowięta (gm. Baranowo, pow. ostrołęcki)
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Urodzony w rodzinie rolników. Do wybuchu wojny ukończył Szkołę Powszechną a następnie Szkołę Rolniczą. W konspiracji od 1940 r. w lokalnej strukturze. Od 1941 r. zaprzysiężony w ZWZ, następnie AK Obwodu Przasnysz, gdzie sprawował funkcję łącznika a później
wywiadowcy. W 1944 r. wywieziony na roboty do Prus Wschodnich, skąd uciekł i wstąpił do oddziału partyzanckiego AK.

Po zajęciu powiatu przasnyskiego przez armię sowiecką pozostał nadal w konspiracji. W czerwcu 1946 r. został zaprzysiężony w NZW. Nie ujawnił się w trakcie amnestii w miesiącach luty-kwiecień 1947 r. Trafił do oddziału plut. „Dęba” – Witolda Boruckiego, gdzie objął dowództwo jednego z patroli partyzanckich. Ponadto był podoficerem sanitarnym Komendy Powiatu NZW dowodzonej przez Boruckiego o krypt. „Mściciel”. Latem 1948 r. został mianowany przez nowego Komendanta Okręgu północnego Mazowsza (krypt. „Tęcza”) „Babinicza” – Witolda Boruckiego dowódcą Komendy Powiatu o krypt. „Wiosna” (północna część pow. przasnyskiego). Wiosną 1949 r. wraz z kilkoma patrolami bojowymi NZW oraz grupą sztabową Komendy Okręgu, pomimo strat, zdołał wydostać się z okrążenia kilku batalionów KBW (31 maja – 4 czerwca). Po śmierci ppor. „Babinicza” – Witolda Boruckiego w dniu 20 sierpnia 1949 r., zdołał jeszcze przetrwać kilka tygodni.

15 października 1949 r. pięcioosobowy patrol NZW Eugeniusza Lipińskiego został zwabiony na rzekome spotkanie konspiracyjne do miejscowości Olszewka (gm. Jednorożec, pow. przasnyski) przez Stefana Kochańskiego „Mewę”, dowódcę jednej z Komend Powiatowych NZW. W istocie Kochański był agentem UB i skrytobójcą występującym pod pseudonimem „Zbigniew”. Patrol „Mrówki” zginął w trakcie półgodzinnej walki z kompanią specjalną KBW. Zwłoki martwych żołnierzy NZW przewieziono do budynku PUBP i tam funkcjonariusze resortu wykonali serię fotografii. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, gdzie znajduje się miejsce ostatniego spoczynku Eugeniusza Lipińskiego oraz jego podwładnych. Eugeniusz Lipiński w NZW był awansowany do stopnia sierżanta.

Więcej informacji

IPN BU 0180/80 t.1-22, IPN BU 0255/191, IPN BU 0255/222

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.