Józef Lipa

Pseudonim
Kukułka, Sewer
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
27.11.1912, Sosnowiec, s. Józefa i Antoniny
Data i miejsce śmierci
27.05.1985, Gdynia
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Gdynia
Przebieg służby

Absolwent Gimnazjum Ogólnokształcącego w Olkuszu, pracownik olkuskiego magistratu. Od 1939 zaangażowany w konspirację (Orzeł Biały, ZWZ, AK). Od wiosny 1943 do zakończenia akcji scaleniowej w połowie roku był komendantem Obwodu Olkusz AK, następnie wszedł w skład komendy obwodu. Koordynował przerzuty przez granicę III Rzeszy z GG, kolportaż prasy i pomoc potrzebującym, zbierał informacje o działalności Gestapo i Schupo, zdobywał blankiety urzędowych dokumentów, organizował zaopatrzenie dla oddziału partyzanckiego „Hardego”. W 1945 został kierownikiem olkuskiej siatki Brygad Wywiadowczych. Zebrane informacje o reżimowych instytucjach przekazywał w formie miesięcznych sprawozdań do Biura Studiów BW. Na przełomie sierpnia i września 1946 siatka została rozbita aresztowaniami, a Lipa skazany na 7 lat więzienia.

Więcej informacji

Kiszko Barbara, Historia życia i działalności Józefa Jana Lipy, w: Zeszyty Historyczne Olkusza, nr 15, 2013;
Kulig Konrad, „Notatek żadnych nie robiliśmy…” – Józef Lipa ps. Kukułka, Sewer (1912-1985);
Kulig Konrad, Olkusz i siatka Brygad Wywiadowczych, w: „Żołnierze Niezłomni Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć”, Kraków 2015;
Walter-Janke Zygmunt, W Armii Krajowej na Śląsku, Katowice 1986;
Woźnica Gerard, Oddział „Hardego”, Warszawa 1981.

Autor wpisu
Konrad Kulig, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Olkusz

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.