Jan Leonowicz

Pseudonim
Burta
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
15.01.1912, Żabcze (pow. Hrubieszów), s. Mariana i Anastazji
Data i miejsce śmierci
09.02.1951, Nowiny
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, DSZ, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Żołnierz września 1939, w konspiracji w SZP-ZWZ-AK. 25.12.1939 uczestniczył w rozbiciu posterunku policji granatowej w okolicy Łaszczowa. W 1940 aresztowany przez ukraińską policję, zwolniony. Od 1942 dowódca sekcji szturmowej “Poturzyn” odcinka “Wschód” Obwodu AK Tomaszów Lubelski. Od 1944 w oddziale ppor. Witolda Kopcia “Ligoty”, uczestnicząc w walkach przeciwko ukraińskiej samoobronie i UPA. Uczestniczył w akcji “Burza”. Po wkroczeniu Sowietów pozostał w konspiracji w ramach Obwodu Tomaszów Lubelski DSZ-WiN. Począwszy od wiosny 1945 dowódca oddziału partyzanckiego, w 1947 podporządkował się mjr. Hieronimowi Dekutowskiemu “Zaporze”. Liczebność dowodzonej przezeń grupy końcem 1949 wzrosła do 30-40 osób, oddział przeprowadzał liczne akcje. Poległ w zasadzce zorganizowanej przez grupę operacyjną UB.

Więcej informacji

H. Pająk, Burta kontra UB, 2014

Autor wpisu
Ilona Rębisz

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.