Czesław Leciński

Pseudonim
Rycerz, Szef Czesiu
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
18.12.1921, Kębłowo (pow. Wolsztyn), s. Władysława i Stanisławy
Data i miejsce śmierci
25.12.1989, Kębłowo
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WSGO "Warta"
Miejsce pochówku
Cmentarz w Kłębowie
Przebieg służby

W czasie II wojny światowej brał udział w partyzantce we Francji, gdzie był ranny. Po wojnie wrócił do kraju. Wstąpił do WSGO “Warta”, podkomendny Jana Skiby “Strzały”, dowódcy placówki Rakoniewice. Po wyjściu “Strzały” z konspiracji pozostał w oddziale “Rycerz” i przejął nad nim dowództwo. Oddział w liczbie 35 ludzi działał od marca do października 1946 dokonując licznych akcji zbrojnych na posterunki MO i UB na terenie pow. wolsztyńskiego, nowotomyskiego, kościańskiego i leszczyńskiego. Mimo gwarancji bezpieczeństwa w kwestii ujawnienia został aresztowany. Sądzony 30.05.1947 przez WSR w Poznaniu, skazany 30.06.1947 na 6 lat więzienia, po amnestii zmniejszono do 3 lat. Zwolniony 15.10.1949. Ponownie skazany 16.11.1951 przez SW w Poznaniu na 4 lata więzienia, warunkowo zwolniony w 1954. W 1955 aresztowany po raz kolejny przez WUBP Poznań, zwolniony po umorzeniu śledztwa. Później inwigilowany przez SB.

Więcej informacji

W. Handke, Wielkopolska Niezłomna. Żołnierze WSGO “Warta” 1945-1946, 2014

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.