Józef Kuraś

Pseudonim
Orzeł, Ogień
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
23.10.1915, Waksmund, s. Józefa i Antoniny
Data i miejsce śmierci
22.02.1947, Nowy Targ
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
ZP "Błyskawica"
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od 1934 członek SL. W 1937 ukończył szkołę podoficerską KOP w Głębokiem, 25.09.1938 przeniesiony do rezerwy. We wrześniu 1939 walczył w szeregach 1 psp, od listopada 1939 w konspiracji. W 1940 przystąpił do Konfederacji Tatrzańskiej, w drugiej połowie 1941 utworzył kilkuosobowy oddział dywersyjny wykonujący egzekucje. 29.06.1943 Niemcy w odwecie zamordowali jego ojca, żonę i dwuipółrocznego syna Zbigniewa, po czym ich ciała oblali benzyną i podpalili. Szef oddziału partyzanckiego AK “Wilki”, który opuścił w grudniu 1943. W maju 1944 jego oddział został uznany za oddział specjalny Ludowej Straży Bezpieczeństwa (SL “Roch”). Od 10.10.1944 dowódca oddziału egzekucyjnego Powiatowej Delegatury Rządu w Nowym Targu. Na przełomie 1944 i 1945 z polecenia zwierzchników współpracował z sowiecką partyzantką. 16.03.1945 skierowany na stanowisko szefa PUBP w Nowym Targu, wobec zagrożenia aresztowaniem w nocy 11/12.04.1945 opuścił Nowy Targ i powrócił do działalności partyzanckiej. 13.04.1945 przeprowadził odprawę swoich podkomendnych, już 17/18.04.1945 rozbito PUBP Nowy Targ, aktywnie zwiększał działalność. W 1946 Zgrupowanie Partyzanckie “Błyskawica” działało na obszarze niemal całego woj. krakowskiego, a liczba partyzantów wahała się między 500 a 700. W 1946 nawiązał kontakt z regionalną organizacją Armia Polska w Kraju, utrzymywał kontakty z PSZ na Zachodzie. W wyniku zdrady otoczony 21.02.1947 we wsi Ostrowsko próbował odebrać sobie życie. Zmarł po północy w nowotarskim szpitalu.

Więcej informacji

K. Rajski, Wilczęta 2. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, 2015

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.