Franciszek Kulesza

Pseudonim
Olska, Burza
Stopień wojskowy
szeregowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
24.06.1919, Leśniewek, s. Jana i Julianny z Kuleszów
Data i miejsce śmierci
15.01.2015, Wrocław
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Bukowica
Przebieg służby

Członek AK od 1942 zwerbowany przez Jana Zawistowskiego. Jego dowódcą był Stanisław Krupa. 10.04.1947 ujawnił się w Ostrowi Mazowieckiej, zdał zepsutą broń i jeden RKM. Po ujawnieniu się nie zaprzestał działalności antykomunistycznej. Był członkiem organizacji WiN. Działał na terenie powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim. Ukrywał się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, m.in. we Wrocławiu, Oleśnicy, Szczecinie. Był więźniem w Areszcie we Wrocławiu w 1952. Jego matka – Julianna wystosowała pismo do prezydenta Bieruta z prośbą o uwolnienie syna. Słowa matki poświadczyło około 30 mieszkańców powiatu ostrowskiego. Po wojnie, wraz z żoną i dziećmi żył pod fałszywym nazwiskiem Laskowski.

Więcej informacji
Autor wpisu
Justyna Jaźwińska

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.