Stanisław Kuchciewicz

Pseudonim
Wiktor
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1922
Data i miejsce śmierci
10.02.1953, Piaski
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

vel Kuchcewicz. Od 1940 r. w konspiracji. Od 1942 w NSZ w Łęcznej. Jesienią 1943 wstąpił do oddziału NSZ ppor. Jana Imbirowicza „Jacka I”. We wrześniu 1944 wcielony do (L)WP, skąd zdezerterował i przyłączył się do oddziału NSZ por. Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Po śmierci swego brata z rąk funkcjonariuszy MO przyjął pseudonim „Wiktor” od jego imienia. W 1946 znajdował się w oddziale Stefana Brzuszka „Boruty”. W pierwszej połowie lipca 1946 dołączył do oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, gdzie został dowódcą plutonu. Jesienią 1946 został mianowany szefem sztabu oddziału „Uskoka” na miejsce Zygmunta Libery „Babinicza”. Przez pewien czas współpracował z oddziałem por. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, po podziale oddziału na dwie grupy objął dowództwo jednej z nich. Latem 1950 wraz z Zygmuntem Pielachem „Felkiem” podjął nieudaną próbę przedostania się na Zachód. Zginął podczas akcji na GS w Piaskach (pow. lubelski). Brał w niej udział wraz z „Felkiem” i sierż. Józefem Franczakiem „Lalusiem”.

Więcej informacji

M. Franczak, Mój ojciec – sierżant Laluś, 2018

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.