Czesław Kruszewski

Pseudonim
Wysoki
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1906 r., Łęg (ówczesna gm. Płoniawy, pow. makowski)
Data i miejsce śmierci
1995
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
BCh, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Rolnik, w trakcie okupacji miał należeć do BCh. Od 1946 r. w NZW, dowódca II batalionu terenowego tej organizacji w powiecie Maków Mazowiecki obejmującej ówczesne gminy: Płoniawy (krypt. „Pola”), Karniewo (krypt. „Kazia”) oraz Krasnosielc (krypt. „Krysia”). 19 stycznia 1947 r. „Wysoki” został aresztowany przez UB i skazany na 5 lat więzienia. Karę darowano na mocy amnestii z 1947 r.

Z dokumentów archiwalnych wynika, że w 1948 r. nawiązał ponowny kontakt z NZW i uczestniczył w działaniach patrolu dowodzonego przez Tadeusza Krupkę „Longina”. Po skrytobójczym morderstwie „Longina” przez UB, w 1951 r. wyjechał do Starogardu Gdańskiego, gdzie ukrywał się do września 1953 r. Aresztowany przez bezpiekę 29 września, został skazany 23 listopada 1954 r. na 6 lat więzienia. Po zwolnieniu z więzienia zamieszkał w Dłutkowie (pow. makowski). Zmarł w 1995 r.

Więcej informacji

IPN BU 0180/80 t.1-22, IPN BU 0255/50 t.1-2, IPN BU 00495/285

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.