Franciszek Krasnowski

Pseudonim
Wilk, Orzech, Grot
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1924 r. w Pawełkach (gm. Jedwabne)
Data i miejsce śmierci
9 października 1951 r., Wronki
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od 1943 r. żołnierz AK, wiosną 1945 r. został zaprzysiężony w NSZ, następnie w NZW. Dowódca patrolu zbrojnego w oddziale ppor. Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp”. Uczestnik starć i walk z formacjami NKWD, UB i KBW. We wrześniu 1946 r. dowodzony przez niego patrol zbrojny został jednostką PAS na terenie batalionu III NZW (gm. Stawiski) i podlegał bezpośrednio Komendantowi Powiatu o krypt. „Łaba I”, ppor. Dominikowi Żurawskiemu ps. „Franek”. Ujawnił się 31 marca 1947 r. W 1948 r. rozpoczął współpracę z dowódcą oddziału partyzanckiego NZW Stanisławem Grabowskim ps. „Wiarus”. Pod pseudonimem „Grot” brał udział w niektórych akcjach tego oddziału, m.in. podczas opanowania m. Jedwabne w dniu 29 września 1948 r. Został aresztowany przez UB 13 maja 1949 r. W dniu 25 kwietnia 1950 r. skazany na 15 lat więzienia. Zmarł w więzieniu we Wronkach dnia 9 października 1951 r., rzekomo „na zapalenie opon mózgowych”.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.