Józef Kozłowski

Pseudonim
Las, Stary, Vis, J. Kawecki
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1910 r. w Demeniu na Łotwie
Data i miejsce śmierci
12 sierpnia 1949 r., Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Ukończył Szkołę Powszechną, w latach 1931-1932 służył w Wojsku Polskim w 5 pułku piechoty Legionów w Wilnie. Pracował jako gajowy na Wileńszczyźnie. W latach 1939-1941 ukrywał się w okolicy Święcian przed sowieckimi okupantami. Od 1940 r. w podziemiu niepodległościowym. Po ataku Niemiec na Związek Sowiecki powrócił w rodzinne strony do powiatu Stara Wilejka. Prawdopodobnie był żołnierzem AK. Pod koniec 1943 r. znalazł się w formacji policyjnej utworzonej na rozkaz władz niemiecko-białoruskich w celu zwalczania sowieckiej partyzantki, terroryzującej ludność cywilną. W kilkudziesięcioosobowym oddziale stacjonującym w Starej Wilejce większość stanowili Polacy, z których wielu było zaprzysiężonych w AK. „Legion Polski” – bo tak określała miejscowa ludność tę formację, został wiosną 1944 r. przeniesiony do powiatu ostrołęckiego. Prawdopodobnie w czerwca 1944 r. kilkudziesięcioosobowa grupa „Legionu Polskiego” podporządkowała się ostrołęckiej Komendzie Obwodu AK, uprzednio likwidując niemieckiego dowódcę.

Oddział „Lasa” – bo taki pseudonim obrał Józef Kozłowski, składający się z około 40 dobrze uzbrojonych i przeszkolonych żołnierzy w znaczącym stopniu zasilił szeregi ostrołęckiej AK. Wyróżnili się zwłaszcza w letnich walkach w ramach akcji „Burza”, m.in. pod Jazgarką, na bagnach Karaski i w starciu pod Charciabałdą. Jesienią 1944 r. „Las” rozwiązał oddział, którego członkowie znaleźli bezpieczne kwatery w kurpiowskich wioskach.

W 1945 r. Kozłowski i jego żołnierze kontynuowali działalność konspiracyjną przeciwko nowemu okupantowi w ramach Armii Krajowej Obywateli (AKO), uczestnicząc w akcjach i starciach ze stroną komunistyczną. Pod koniec 1945 r. „Las” przyjął propozycję Zbigniewa Kuleszy „Młota” i wraz ze swoimi żołnierzami wstąpił w szeregi NZW. Początkowo objął dowództwo 7 kompanii terenowej NZW, ale już w maju 1946 r. objął funkcję szefa PAS (pionu walki czynnej) na teren powiatu ostrołęckiego. Od sierpnia 1946 do kwietnia 1947 r. był zastępcą kpt. „Młota” i jednocześnie szefem okręgowego PAS – podlegały mu wszystkie oddziały i patrole bojowe NZW w Okręgu o krypt. „Mazowsze”.

Józef Kozłowski nie ujawnił się w ramach amnestii z początku 1947 r., zdecydowany kontynuować walkę. Wskutek wyjazdu kpt. „Młota” z terenu północnego Mazowsza oraz w sytuacji pewnego „zawieszenia” konspiracji, na konspiracyjnej naradzie w dniu 20 maja 1947 r. dowódcy średniego szczebla NZW w drodze głosowania wybrali Józefa Kozłowskiego nowym Komendantem Okręgu północnomazowieckiego organizacji. Nowy dowódca zmienił pseudonim na „Vis” i dość energicznie zmienił dotychczasową strukturę organizacyjną, wprowadzając nowy model działań partyzanckich. Niewielkie oddziały partyzanckie NZW na terenie północnego Mazowsza, ruchliwe i dysponujące szerokim zapleczem organizacyjnym były trudnym do zwalczenia przeciwnikiem przez komunistyczny aparat terroru.

Porucznik Józef Kozłowski „Vis” dostał się do niewoli komunistycznej 25 czerwca 1948 r. w lesie między miejscowościami Gleba a Kierzek (gmina Kadzidło), gdzie od kwietnia 1948 r. w ziemiankach kwaterowała wraz z nim Grupa Sztabowa, osłaniana przez kilkunastoosobowy oddział. Miejsce pobytu Komendanta i Sztabu Okręgu zdradził nieznany po dziś dzień agent UB, ukryty pod pseudonimem „Zadrożny”. W wyniku zdrady przeciwko Grupie Sztabowej komuniści wysłali 1500 żołnierzy KBW (z 1 i 2 Brygady) oraz bliżej nieokreśloną liczbę milicjantów i funkcjonariuszy bezpieki. Walka prawdopodobnie trwała od godziny do dwóch. Ciężko ranny w głowę „Vis” został przetransportowany samolotem do Warszawy. W walce zginęło czterech żołnierzy NZW. Do niewoli trafili członkowie Sztabu, pozostali żołnierze NZW oraz towarzyszka życia Józefa Kozłowskiego, Janina Chowańska z ich maleńkim dzieckiem. W ręce UB wpadła również Maria Szyszko, żona Bolesława „Klona”, szefa sztabu Okręgu. Komuniści oprócz broni zdobyli również archiwum Komendy Okręgu.

Aresztowani niebawem trafili do Warszawy: najpierw do więzienia przy ulicy 11 Listopada (tzw. „Toledo”) a następnie do więzienia mokotowskiego. Wszyscy doznali tortur i bicia. 26 kwietnia 1949 r. w ostrołęckim kinie rozpoczął się kilkudniowy proces pokazowy Józefa Kozłowskiego oraz jego żołnierzy. 29 kwietnia WSR w Warszawie, kierowany przez osławionego sędziego Mieczysława Widaja, skazał na karę śmierci por. Józefa Kozłowskiego oraz sześciu jego najbliższych współpracowników i żołnierzy. Trzem z nich wskutek odwołań kary śmierci zmieniono na wieloletnie więzienie. Wobec Kozłowskiego, Czesława Kani, Piotra Macuka i Bolesława Szyszko utrzymano kary śmierci. Wszystkich stracono w godzinach wieczornych 12 sierpnia 1949 r. w więzieniu mokotowskim strzałem w tył głowy a następnie potajemnie pogrzebano na tzw. Łączce.

Więcej informacji

IPN BU 00294/49/21, IPN BU 0203/2318, IPN BU 0180/80 t.1-22, , IPN BU 0182/148, IPN BU 0182/59, IPN BU 0255/228/ t.1-26,IPN BU 0203/2318,IPN BU 0207/1796/t.1-31, IPN BU 0255/130/t.1-3, IPN BU 00495/255

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.