Romuald Korwek

Pseudonim
Orzech
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1900 r. w m. Korwki (obecnie część m. Siwiki, gm. Zbójna, pow. łomżyński)
Data i miejsce śmierci
4 maja 1982 r.
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Z dokumentów archiwalnych wynika, że w wieku 20 lat wyjechał do Ameryki w celu pracy zarobkowej (pracował w Kanadzie, później
przeniósł się do USA). Po powrocie do kraju zawarł związek małżeński i zajął się zawodowo gospodarstwem rolniczym. W latach 30. wyjechał zarobkowo z żoną do Brazylii. Pracował tam półtora roku. Wrócił do kraju przed wybuchem wojny. Do konspiracji miał przystąpić w 1941 r. Początkowo był w ZWZ-AK, od 1943 r. NSZ.

W 1945 r. został na krótki czas aresztowany przez NKWD. W śledztwie był torturowany, ale nie przyznał się do działalności konspiracyjnej. Do stycznia 1947 r. był zastępcą dowódcy III kompani I batalionu Komendy Powiatu „Orawa” (krypt. powiatu ostrołęckiego), następnie został dowódcą tej jednostki terenowej NZW. Ujawnił się wiosną 1947 r. korzystając z amnestii, ale nadal utrzymywał kontakty z nieujawnionymi ludźmi organizacji. Nie uszło to uwadze UB i w sierpniu ponownie dołączył do podziemia, zostając żołnierzem KP „Łużyca” dowodzonej przez chor. Hieronima Rogińskiego „Roga”. Jesienią 1948 r. został mianowany rozkazem „Roga” dowódcą patrolu zbrojnego NZW. Uczestniczył w wielu akcjach i starciach ze stroną komunistyczną. Od końca 1953 r. ukrywał się samotnie, najczęściej w zamaskowanych ziemiankach w lasach w pobliżu wsi Siwiki oraz Korwki. Pomimo że objęła go amnestia z kwietnia 1956 r., nie wierzył w zapewnienia i deklaracje władz komunistycznych. Ujawnił się dopiero w połowie 1961 r. Przez ponad dwadzieścia lat mieszkał u rodziny, zajmując się pracą dorywczą. Zmarł 4 maja 1982 r. Był ostatnim żołnierzem NZW z Mazowsza, który się ujawnił.

Więcej informacji

IPN BU 0180/80 t.1-22, , IPN BU 0177/6 t.1-2, IPN Bi 019/3 t.1-3, IPN Bi 065/38, IPN Bi 012/1208/t.1-4, IPN Bi 012/1209/t.1-5

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.