Wincenty Konieczny

Pseudonim
Malina
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
04.01.1922, Czerniejewo (pow. Gniezno), s. Jana, Anny
Data i miejsce śmierci
23.11.1988, Szczecin
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Szczecin
Przebieg służby

Zam. Czerniejewo pow. Gniezno, zawód kowal. Oskarżony o porzucenie jednostki wojskowej (kpr. 49 pp w 14 DP w Bydgoszczy), przystąpienie do AK. Żołnierz oddziału Leona Wesołowskiego ps. „Wichura” („Zielony Trójkąt”). Aresztowany 20.09.1945 przez PUBP Gniezno, sądzony przez WSO w Poznaniu (przew. Szeliński Franciszek, ławnik: Lach Eugeniusz) wraz z: Kosieradzki Marian, Małecki Andrzej, Purek Zbigniew, Karczewski Jerzy, Harnacki Feliks, Josiak Marian, Josiak Bernard, Karolewski Zbigniew, Łukowski Wacław, Prell Zygmunt, Piskulski, Ludwik, Solarek Lech, Łukowska Janina, Krzywdzinska Teresa, Dreczkowski Leonard, Łyko Michał. Skazany 10.12.1945 przez WSO w Poznaniu na podstawie art. 1 Dekretu „o ochronie Państwa” za przynależność do AK na 10 lat więzienia – złagodzono do 5 lat. Od 12.01.1946 do 23.09.1950 w CW Wronki. 23.09.1950 zwolniony po odbyciu kary.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego, Monika Szymczak

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.