Józef Kołodziej

Pseudonim
Wichura
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
25.06.1921, Biery
Data i miejsce śmierci
31.12.1946, Katowice
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Nieznane
Przebieg służby

Członek ZHP. W 1944 powołany do Wehrmachtu. Służbę odbywał w 213 Batalionie Saperów otrzymując stopień kaprala. W 1945 został ranny w walkach pod Pragą. Po zakończeniu działań wojennych ukrywał się u rodziny na terenie Bielska. 20.06.1945 został zwerbowany do NSZ przez Wojciecha Sznapke “Wojtka”. Od września 1945 dowodził własną grupą leśną. W listopadzie 1945 postrzelił się, a dowodzenie nad grupą przejął plut. Zdzisław Kraus “Andrus”. W styczniu 1946 wrócił do grupy leśnej. W kwietniu 1946 otrzymał awans na st. sierż. i pozostał przy sztabie jako szef do spraw informacji i propagandy w Zgrupowaniu kpt. H. Flamego “Bartka”. W sierpniu 1946 otrzymał awans na ppor. i koordynował działalność grup leśnych. 22.08.1946 ożenił się w obozowisku pod Baranią Górą z Emilią Rauer “Milką”. We wrześniu 1946 koordynował przerzut żołnierzy NSZ na Zachód będąc przewidzianym dowódcą grup leśnych, które nie zdecydowały się na wyjazd.

Więcej informacji

B. Warzecha, Józef Kołodziej (1921–1946) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. I, 2002; T. Greniuch, Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego “Bartka”, 2018

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.