Stefan Kobos

Pseudonim
Wrzos
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
27.11.1900, Maniów (pow. Dąbrowa Tarnowska)
Data i miejsce śmierci
24.07.1976, Opole
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WiN
Miejsce pochówku
Cmentarz komunalny w Półwsi (Opole)
Przebieg służby

W czasie I wojny światowej w Legionach Piłsudskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i walk o Wilno. W dwudziestoleciu międzywojennym zawodowy podoficer WP. Żołnierz września 1939, w konspiracji od 1940 w ramach Konsolidacji Obrony Narodowej “KLON”, następnie w ZWZ-AK mianowany dowódcą odcinka przeciw ukraińskiego w Brzezinach Bełżeckich. Dowodzony przez niego pluton stoczył zwycięską potyczkę z UPA pod wsią Kołajce. W marcu 1945 uczestniczył w rozbiciu PUBP Tomaszów Lubelski. Od maja 1947 komendant Samodzielnego Obwodu Zrzeszenia WiN Tomaszów Lubelski, ukrywał się w Brzezinach (pow. Tomaszów Lub.). Aresztowany 21.01.1956. Skazany na dożywotnie więzienie, zamienione na 15 lat. Mieszkańcy miejscowości, gdzie się ukrywał, pisała w jego sprawie petycje do władz PRL. Zwolniony z więzienia w 1968.

Więcej informacji
Autor wpisu
Ilona Rębisz

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.