Jan Kiełbiński

Pseudonim
Paproć, Stary, Szpilka
Stopień wojskowy
chorąży
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
25.04.1904, Grabowiec, s. Piotra i Anny zd. Kulik
Data i miejsce śmierci
30.11.1969
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej
Miejsce pochówku
Cmentarz Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
Przebieg służby

W 1927 odbywał służbę wojskową w 27. pal we Włodzimierzu Wołyńskim. Od 1940 do lipca 1944 członek ZWZ-AK. Od stycznia 1946 żołnierz WiN – dowódca plutonu w rejonie „Niedźwiedź” Zygmunta Jaślikowskiego „Karego”, a następnie do 11.04.1947 dowódca placówek WiN rozmieszczonych we wsiach wokół Horyszowa Polskiego oraz plutonu żandarmerii. 10.03.1947 awansowany przez Mariana Pilarskiego „Jara” do stopnia starszego sierżanta i chorążego. Ujawnił się 11.04.1947 w PUBP Zamość. We wrześniu 1948 posługiwał się fałszywym nazwiskiem Jan Spadkowski. Od czerwca 1949 do 13.10.1949 dowódca rejonu II Inspektoratu Zamojskiego AK. Od 13.10.1949 żołnierz oddziału Stanisława Pakosa ,,Wrzosa”, a od kwietnia 1950 oddziału W.M. Wróblewskiego „Szuma”. W dniu 16.10.1951 zatrzymany wraz z Ludwikiem Greniukiem „Żurawiem” w obławie KBW i UB w Hołużnem, pow. Zamość. Wyrokiem WSR w Lublinie z 25.04.1952 skazany na karę dożywotniego więzienia.

Więcej informacji

B. Szyprowski, “Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak…”. II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948-grudzień 1954 r.), Warszawa 2021.

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.