Józef Kempiński

Pseudonim
Krótki, Łan
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
16.03.1916, Bottrob (Niemcy), s. Franciszka i Teodozji
Data i miejsce śmierci
05.08.1991
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WSGO "Warta"
Miejsce pochówku
Cmentarz komunalny w Ostrowie Wlkp.
Przebieg służby

Kuzyn Jana Kempińskiego “Błyska”. W 1934 wraz z matką usunięty z Niemiec. W 1938 w Szkole Podchorążych Rez. przy 25 DP. We wrześniu 1939 walczył w 60 pp, trzykrotnie ranny. W listopadzie 1939 wrócił do Ostrowa Wlkp. W 1940 należał do POW w Ostrowie Wlkp. Przed gestapo uciekł do Kielc, gdzie nawiązał kontakty konspiracyjne w Okręgu “Jodła” ZWZ-AK. Członek komendy obwodu 7 Kielce, skierowany do zgrupowania Jana Piwnika “Ponurego”, a następnie Eugeniusza Kaszyńskiego “Nurta”. Po rozwiązaniu AK wrócił do Ostrowa Wlkp. Zorganizował placówkę WSGO “Warta” w tym mieście, był zastępcą por. Ludwika Sinieckiego “Szarego”. Potem od czerwca 1945 komendant podobwodu w pow. Krotoszyn, od sierpnia 1945 szef dywersji w pow. Kępno. Końcem października 1945 przedostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej, do Regensburga, gdzie do końca 1946 służył w oddziałach wartowniczych. Ujawnił się po powrocie do kraju 22.04.1947. Ukończył studia w Poznaniu na Akademii Handlowej, później germanistykę na UAM. Pracował jako nauczyciel języka niemieckiego.

Więcej informacji

W. Handke, Wielkopolska Niezłomna. Żołnierze WSGO “Warta” 1945-1946, 2014

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.