Stanisław Kędzierski

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
PZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W okresie okupacji niemieckiej żołnierz AK, Powstaniec Warszawski (ranny w głowę). Odznaczony: Krzyż Obrony Lwowa, Medal za wojnę 1918-1920, KW, SKZzM. Żołnierz PZW Obwód „Maria”. Inspektor szkolny w Międzyrzeczu. Aresztowany, sądzony przez WSR w Poznaniu, uniewinniony.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany