Stanisław Kasznica

Pseudonim
Maszkowski, Przepona, Wąsowski, Stanisław Piotrowski
Stopień wojskowy
podpułkownik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
25.07.1908, Lwów, s. Stanisława
Data i miejsce śmierci
12.05.1948, Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Kwatera "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie
Przebieg służby

Adwokat, od 1934 r. działacz ONR, członek OP. Uczestnik wojny obronnej 1939. Konspiracyjną działalność niepodległościową rozpoczął w szeregach Grupy „Szańca”, wywodzącej się z przedwojennego ONR-ABC. Po utworzeniu NSZ pełnił funkcję szefa Administracji Ogólnej w strukturach Służby Cywilnej Narodu. Od jesieni 1943 członek Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej. Od lipca 1944 pełnił funkcję zastępcy szefa I oddziału (organizacyjnego) KG NSZ-OP. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Od września 1944 do stycznia 1945 komendant Okręgu NSZ Częstochowa, od stycznia do sierpnia 1945 komendant Inspektoratu „Zachód” NSZ-OP. Od czerwca 1945 szef wywiadu OP, od sierpnia 1945 p.o. komendanta głównego NSZ-OP. Na przełomie 1945 i 1946 wraz z grupą kadry NSZ-OP wszedł do NZW. 15 lutego 1947 aresztowany. Wyrokiem WSR w Warszawie z 02.03.1948 skazany na karę śmierci, wyrok wykonano.

Więcej informacji

T. Greniuch, Stanisław Kasznica – prawnik, polityk, patriota, w: Kwartalnik Wyklęci, nr 3

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.