Jerzy Karwowski

Pseudonim
Newada, Śmiały, Stach
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
2 maja 1925 r. w Grabówku (gm. Stawiski, pow. Łomża)
Data i miejsce śmierci
1 sierpnia 2000 r.
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Jego rodzice posiadali duże gospodarstwo rolne. W trakcie okupacji niemieckiej w 1942 r. wstąpił do AK, rok później przeszedł do NSZ. Współpracował pod koniec 1943 r. z oddziałem Akcji Specjalnej NSZ dowodzonym przez kpt. Antoniego Kozłowskiego ps. „Biały”. Od wiosny 1944 r. do lipca był żołnierzem oddziału Akcji Specjalnej, którym dowodził Marian Kozłowski ps. „Lech”. Do września 1945 r. dowódca kompanii NSZ w gminie Przytuły. Od września 1945 do stycznia 1946 r. przebywał u boku zastępcy Komendanta Okręgu „Chrobry” kpt. Bolesława Kozłowskiego ps. „Grot”, m.in. w miejscowości Jamiołki (pow. Wysokie Mazowieckie). Pełnił funkcję adiutanta i szefa ochrony „Grota”. W styczniu 1946 r. mianowany przez mjr. Mariana Kozłowskiego ps. „Dąbrowa” na stanowisko szefa PAS Okręgu II „Bałtyk”. W NZW awansowany do stopnia podporucznika. Ujawnił się 29 marca 1947 r. Aresztowany 4 listopada 1948 r. przez funkcjonariuszy WUBP w Olsztynie. Przeszedł ciężkie śledztwo i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego został skazany 20 czerwca 1949 r. na karę śmierci. Od wyroku zostało złożone odwołanie poparte m.in. przez Noemi Żołądź – Żydówkę, którą rodzina Karwowskiego, jak również on sam ukrywali w czasie okupacji niemieckiej na terenie majątku w Grabówku. Według niepotwierdzonych informacji, rodzina Karwowskiego uratowała życie kilkunastu osobom narodowości żydowskiej. Pod koniec 1949 r. wyrok śmierci został zamieniony na 15 lat więzienia. Na wolność wyszedł w 1955 r.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.