Czesław Kania

Pseudonim
Nałęcz, Witold, Waldemar, Wyrwa
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1909 r. w Lipnikach (gm. Łyse, pow. ostrołęcki)
Data i miejsce śmierci
12 sierpnia 1949 r., Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Warszawa
Przebieg służby

W latach 1931-1932 służył w Wojsku Polskim w 81 pułku piechoty w Grodnie, którą zakończył w stopniu plutonowego.

Od lutego 1944 r. zaprzysiężony w Narodowych Siłach Zbrojnych, gdzie został mianowany dowódcą kompanii w gminie Łyse. Działalności konspiracyjnej nie zaprzestał po tzw. wyzwoleniu. Latem 1945 r. został mianowany przez por. Zbigniewa Kuleszę „Młota”
dowódcą II batalionu terenowego NSZ na Kurpiowszczyźnie. Sprawując tę funkcję wykazał się talentem organizacyjnym, gdyż kierowana przez niego struktura konspiracyjna osiągnęła liczbę ponad 500 zaprzysiężonych w czterech kompaniach terenowych. Z dniem 1 lipca 1946 r. przekazał dowództwo II batalionu „Lasowi” oraz objął szefostwo wywiadu (Wydziału II) w Komendzie Okręgu NZW o krypt. „Mazowsze”. Oprócz pracy wywiadowczej „Witold”, był aktywny w działalności propagandowej NZW. Jesienią 1946 roku został redaktorem naczelnym pisma podziemnego okręgu północnomazowieckiego o nazwie „Echo Bałtyckie”. Ponadto był także autorem ulotek oraz wewnętrznej „Instrukcji” przeznaczonej dla członków organizacji.

Czesław Kania nie ujawnił się podczas ogłoszonej przez komunistyczne władze w lutym 1947 r. amnestii dla członków podziemia. Nosił się z zamiarem wyjazdu z terenu, lecz ostatecznie podporządkował się nowemu Komendantowi Okręgu Józefowi Kozłowskiemu „Visowi” i 12 lipca 1947 r. został mianowany szefem sztabu Okręgu o krypt. „Orzeł” oraz redaktorem konspiracyjnego pisma NZW „Głos z podziemia”. Przy redagowaniu i drukowaniu pomagał mu zespół w składzie: „Tur” – Kazimierz Borzymowski, „Sęk” – Henryk Tkaczyk, „Bohun” – Władysław Mydło. 17 sierpnia 1947 r. ukazał się pierwszy numer „Głosu z Podziemia” w nakładzie 400 egzemplarzy, który został rozdysponowany do rozpowszechnienia w terenowych strukturach NZW, czyli w komendach powiatowych. Drugi numer pisma wydrukowano w połowie października. Tym razem nakład wynosił 500 egzemplarzy. Oprócz pisma do kolportażu przekazano ponad 4300 ulotek oraz 400 odezw. Podczas odprawy Komendy Okręgu w Szablakach w dniu 23 marca 1948 roku „Witold” został wybrany do składu Sądu Okręgowego. W dniu 30 kwietnia został awansowany do stopnia podporucznika.

Aresztowany, podobnie jak większość członków Sztabu Okręgu 25 czerwca 1948 r., przeszedł brutalne śledztwo, po którym został skazany 29 kwietnia 1949 r. na karę śmierci i zamordowany w więzieniu mokotowskim 12 sierpnia 1949 r. o godz. 21:30. Szczątki „Witolda” zostały wydobyte z powązkowskiej „Łączki” w 2013 r. Ich tożsamość potwierdziły specjalistyczne badania w 2016 r. 22 września 2019 r. szczątki Czesława Kani na zawsze spoczęły w Panteonie – Muzeum Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych.

Więcej informacji

IPN BU 00294/49/21, IPN BU 0180/80 t. 1-22, IPN BU 0255/130/t.1-3, IPN BU 0255/228/ t. 1-26,IPN BU 0207/1796/t. 1-31, IPN Bi 012/896

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.