Kazimierz Kamieński

Pseudonim
Huzar
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.01.1919, Markowo-Wólka, s. Franciszka i Aleksandry
Data i miejsce śmierci
11.10.1953, Białystok
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AKO, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Uczestnik wojny obronnej 1939 w szeregach 9 pułku strzelców konnych w bitwie pod Kockiem, po której dostał się do niewoli, ale dzięki fałszywym dokumentom udało mu się udowodnić że trafił do niewoli przypadkowo. Po uwolnieniu przedostał się w rodzinne okolicy Łap, które były wtedy pod okupacją sowiecką. Brał udział w likwidacji wielu konfidentów i agentów NKWD. Na początku 1942 wstąpił do AK zostając dowódcą plutonu, a od 1944 był adiutantem Witolda Leszke “Witolda”, dowódcy Obwodu AK Wysokie Mazowieckie. Po wkroczeniu Armii Czerwonej ukrył się zagrożony aresztowaniem przez NKWD, w grudniu 1944 uciekł funkcjonariuszom MO. W 1945 znów nawiązał kontakt z Witoldem Leszke i stanął na czele oddziału samoobrony obwodu AKO Wysokie Mazowieckie, a następnie przeszedł do Zrzeszenia WiN. Swój oddział podzielił na dwie grupy. Dowódcą jednej był on sam,  a drugiej Józef Godlewski “Topór”. Nie ujawnił się w czasie amnestii w 1947. W nocy z 23 na 24.12.1947 został otoczony, w wyniku czego oddział został rozbity. W czerwcu 1949 wznowił działalność zbrojną gdy podporządkował mu się 7-osobowy oddział Józefa Małczuka “Brzaska”. W 1952 nawiązał kontakt z funkcjonariuszami UB przedstawiającymi się jako oficerowie WiN i 23.10. tego roku został aresztowany. WSR w Warszawie skazał go na 6-krotną kare śmierci. Wyrok wykonano.

Więcej informacji

Kwartalnik “Wyklęci”, nr 4(12)/2018

Autor wpisu
Oskar Cyran

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.