Tadeusz Jebas

Pseudonim
Skała
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1925, s. Michała i Anny
Data i miejsce śmierci
11.08.1948
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
ROAK
Miejsce pochówku
Cmentarz parafialny w Raciążu
Przebieg służby

W czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK. Od marca 1945 pod dowództwem Józefa Marcinkowskiego ps. „Łysy”, „Wybój” w ROAK krypt. „Mewa” obejmujący powiat Sierpc (w tym Raciąż), a częściowo także Płock, Płońsk, Lipno i Rypin. Od jesieni 1945 dowódca ROAK Józef Marcinkowski dysponował znakomitym wywiadem. Współpracowali z nimi pracownicy PUBP w Sierpcu: Bronisław Urbański ps. „Ślepy” i Tadeusz Jebas ps. „Skała”, któremu podlegał dział donosicieli. Dzięki ich działalności miejscowa organizacja ROAK dokładnie wiedziała, kiedy nastąpi uderzenie organów bezpieczeństwa. Efektem jego pracy była również pełna lista funkcjonariuszy UB i PPR w powiecie płońskim, listy obsady ilościowej i sprzętowej posterunków MO i UB, m.in. w Gralewie, Raciążu, Strzegowie, Koziebrodach, Zawidzu, Uniecku, Sławęcinie, Baboszewie (które ROAK rozbroił), listy członków PPR, funkcjonariuszy UB, MO oraz konfidentów. W 1947 ujawnił się wraz z dowódcą Józefem Marcinkowskim i większością żołnierzy. Następnie wyjechał na ziemie odzyskane do Olsztyna. Podczas obławy zorganizowanej przez funkcjonariuszy UB i MO w dniu 11.08.1948 zostaje zastrzelony.

Więcej informacji
Autor wpisu
Leszek Brdak

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.