Franciszek Jarzyna

Pseudonim
Jabłoń, Woronicz
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
Data i miejsce śmierci
23 lipca 1949
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WiN, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Mieszkaniec Wąsewa, żołnierz AK, członek WiN, wchodził w skład oddziału samoobrony dowodzonego przez ppor. Stanisława Łaneckiego ps. „Przelotny”. Nie ujawnił się podczas amnestii zimowo-wiosennej 1947, lecz zdecydował o kontynuacji walki w szeregach NZW. W organizacji pełnił odpowiedzialne funkcje: w marcu 1947 rozkazem Komendanta Okręgu został mianowany dowódcą IV batalionu NZW o krypt. „Grom”, wchodzącego w skład KP „Podhale”. W dniu 1 kwietnia 1948 mianowany do stopnia sierżanta, objął funkcję Szefa Wydziału I (organizacyjnego) KP „Podhale”. Uczestnik wielu akcji zbrojnych i potyczek z siłami komunistycznymi, m.in. 11 czerwca oraz 5 lipca 1947 dowodzony przez niego oddział PAS na krótko zajął Wąsewo. Zginął 23 lipca 1949 r. w walce z grupą operacyjną UB-KBW, między miejscowościami Milewo-Łosie a Ojcowem (gm. Troszyn). Nie wiadomo, co UB zrobiło z jego zwłokami.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.