Michał Jarosz

Pseudonim
Orzeł, Wilk, Zborowski
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
07.10.1914, Grunberg (Austro-Węgry), s. Michała i Marceli
Data i miejsce śmierci
styczeń 2001, Wrocław
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WiN
Miejsce pochówku
Wrocław
Przebieg służby

Uczestnik wojny obronnej 1939, ranny. Dostał się do niewoli sowieckiej, skąd zbiegł. W okresie okupacji niemieckiej żołnierz grupy samoobrony, zastępca dowódcy Obwodu Zborów na terenie Inspektoratu Złoczów AK. W 1943 objął komendę nad jednym z oddziałów dyspozycyjnych Komendy Obwodu. Brał udział w walkach z Ukraińcami. Przed akcją “Burza” mianowany komendantem Obwodu Zborów. W sierpniu 1944 wcielony do “istriebitielnych” batalionów NKWD, skąd zbiegł. Wyjechał na Rzeszowszczyznę, gdzie wstąpił do oddziału partyzanckiego wchodzącego w skład Zgrupowania “Warta”. Pracownik PKP, student prawa na UWr. Współpracownik Okręgu Tarnopol AK-WiN, zorganizował zbrojną grupę. Aresztowany 05.05.1949, skazany 30.06.1949 przez WSR Wrocław na 6 lat, po amnestii zmniejszono do 3 lat. Zwolniony 06.05.1952. Mieszkał we Wrocławiu, pracował jako księgowy w PKP.

Więcej informacji

T. Balbus, Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948), t. II, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu Grupy Energa, Marek Kamil Dutka

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.