Alfons Jarmusik

Pseudonim
Olcha
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
20.10.1924, Bartniki gm. Lipsk pow. Augustów, s. Serafina i Bronisławy z d. Witek
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkały we wsi Bartniki gm. Lipsk pow. Augustów. Rolnik (pracował w 6 ha gospodarstwie ojca), kawaler, 3 klasy szkoły powszechnej. Jego ojciec do wybuchu wojny 1939 był wójtem gm. Hołynka (zatrzymany przez Sowietów, więziony w obozach w Ostaszkowie i Riazaniu, powrócił schorowany w listopadzie 1946). Od kwietnia 1945 udzielał pomocy w zakresie wyżywienia i zakwaterowania grupie Józefa Pawluczyka ps. „Palma”, zajmującej się przerzucaniem członków konspiracji przez granicę. W domu jego rodziców funkcjonował punkt kontaktowy dla osób, które przeszły przez granicę z ZSRR do Polski. Zatrzymany i aresztowany 17.12.1945. Podczas zatrzymania funkcjonariusze MO i UB, dowodzeni przez Komendanta Posterunku MO w Lipsku Łebka, spalili stodołę w gospodarstwie Jarmusików, a także zatrzymali jego siostrę Leonardę ps. „Cicha”, „Jaskółka”. W śledztwie dotkliwie bity (kilka razy tracił przytomność). Wyrokiem WSR w Białymstoku (R378/46) skazany 08.05.1946 na 5 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Karę odbywał w więzieniach w Białymstoku i Wronkach. Zwolniony na mocy amnestii 05.03.1947. Więzienie opuścił 16.03.1947.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Wiesław Jarmusik

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.