Irena Hruszczak

Pseudonim
Japonka
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
12.02.1929, Brody (woj. lwowskie)
Data i miejsce śmierci
1992
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Repatriantka. Po przyjeździe do Czechowic rozpoczęła pracę w Starostwie Powiatowym w Bielsku i związała się z innym repatriantem Romualdem Czarneckim „Pikollo”, którego znała jeszcze z przedwojennego pobytu we Lwowie. Czarnecki wprowadził narzeczoną do partyzantki pod pseudonimem „Japonka”. W NSZ pełniła funkcję łączniczki Plutonu NSZ „Śmiertelnych” w Zgrupowaniu kpt. Henryka Flamego “Bartka”, a po jego rozbiciu przez kilka tygodni przebywała w obozowisku na Baraniej Górze pełniąc funkcję kucharki. Następnie łączniczka grupy „Żbika”. Aresztowana 28.12.1946. Skazana przez WSR w Katowicach w styczniu 1947 na 12 lat więzienia. Zwolniona warunkowo 18.12.1950. Z powodu presji i nękania przez UB w 1955 razem z matką wyjechała do Kielc. Pozostała wierna pamięci narzeczonego Romualda Czarneckiego „Pikolla”, nie wychodząc nigdy za mąż i poszukując jego grobu.

Więcej informacji

T. Greniuch, Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego “Bartka”, 2018

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.