Zbisław Hądzlik

Pseudonim
Jaguar
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
24.03.1924, Mączniki (pow. Środa Wlkp.), s. Feliksa i Elżbiety
Data i miejsce śmierci
25.11.1993, Poznań
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
kwatera AK na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
Przebieg służby

Vel Stanisław Kowalik, Zbisław Kowalski. Brat Bogdana, mechanik samochodowy. Żołnierz TON/AK. W lutym 1942 zaprzysiężony przez por. rez. M. Czecha „Juranda” do AK. W 1944 uczestniczył w potyczkach z  Niemcami na terenie Samodzielnego Obwodu AK Mogilno „Młyny”. W grudniu 1944 podczas potyczki z Niemcami pod Mogilnem został ranny. Jednocześnie wznawia działalność konspiracyjną w OP „Madaj”. Do listopada 1945 walczył w antykomunistycznym Samodzielnym Oddziale AK nr 315 „Pałuki”. Brał udział w wielu potyczkach z UB, MO, posterunkami A. Cz. w obronie ludności polskiej. W styczniu 1946 przenosi się do Poznania i podejmuje naukę w Gimnazjum Mechanicznym. Od wiosny 1946 ponownie podejmuje działalność konspiracyjną. Uczestniczy w kilku akcjach zbrojnych przeciwko komunistom. Wobec podejmowania obław na członków oddziału przez siły komunistyczne ukrywa się m. in. w Mielenku. Postrzelony w brzuch i ujęty 19.11.1946 w Ostródzie. Przeszedł ciężkie śledztwo. W czasie przesłuchań bity i torturowany. Sądzony przez WSR w Poznaniu. 03.04.1947 skazany na karę śmierci (Sr 357/47), na mocy amnestii zmniejszono do 15 lat. Po procesie więziony w ZK Poznań, skąd został przewieziony do CWK we Wronkach. Ze względu na zaawansowaną gruźlicę otrzymał roczną przerwę w odbywaniu kary, zwolniony w 1955. Mieszkał w Poznaniu, pracował jako mechanik samochodowy do czasu przejścia na rentę inwalidzką. Był rozpracowywany przez SB do końca lat 70-tych (KE krypt. „Amfibia”, KE krypt. „Francuz”). W 1990 zaangażował się w prace ŚZŻAK oraz w ZWPOS.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.