Wacław Grzywiński

Pseudonim
Szpak
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
06.05.1919, Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów, s. Józefa i Anny z d. Litwinko
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkały we wsi Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów. Kawaler, robotnik rolny, 4 klasy szkoły powszechnej. Był parobkiem u Jana Grudy, mieszkańca kolonii wsi Jaminy. Nosił partyzantom jedzenie. W nocy z 07/8.08.1945 w suszarni tytoniu należącej do Jana Grudy nocowało 7 partyzantów, p. z patrolu Władysława Walio ps. „Warneńczyk”. O świcie zostali zaatakowani przez Sowietów – partyzanci rzucili kilka granatów i korzystając z zamieszania wyrwali się z okrążenia. Jeden Sowiet został ciężko ranny. Aresztowano Grzywińskiego (był bez broni). W śledztwie bity i zmuszony do podpisywania „zeznań”, które pisali ubecy – zrobili z niego dowódcę „Bojówki likwidacyjnej Kedywu”, przypisując mu większość likwidacji dokonanych na terenie pow. Augustów. Fałszywe zeznania przeciwko niemu złożył także siedzący w więzieniu w Białymstoku (za nieumyślne postrzelenie) były komendant MO w Augustowie Wiesław Niemcewicz. WSR w Białymstoku zbierał się w jego sprawie kilka razy. 30.11.1945 na posiedzeniu niejawnym mając zastrzeżenia co do wiarygodności wyjaśnień oskarżonego nakazał uzupełnienie śledztwa poprzez przesłuchanie osób pokrzywdzonych. Na rozprawie sądowej 06.02.1946 Grzywiński swoje wcześniejsze zeznania odwołał i przedstawił szereg świadków pominiętych przez śledczych. Na rozprawach 13.05.1946 i 13.06.1946 świadkowie potwierdzili brak czynnej działalności Grzywińskiego w AKO. Dopiero WSR w Białymstoku 04.10.1946 określił stan faktyczny. Grzywiński został uznany winnym tego, że trzykrotnie, przy końcu lipca i na początku sierpnia 1945, udzielił pomocy „AK” przez to, że trzykrotnie dostarczył żywności oddziałowi dywersyjno–likwidacyjnemu kwaterującemu w lesie „Łubianka” koło wsi Jaminy. Wyrokiem WSR w Białymstoku (R 42/46) skazany na 4 lata pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata, przyjmując za udowodnioną tylko pomoc partyzantom.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.