Stanisław Grzeszczyk

Pseudonim
Cios
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
13.11.1925 lub 1926, Kłeck [Parcewo] (pow. Gniezno), s. Stanisława i Michaliny
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Żołnierz oddziału Teofila Żurka ps. „Pogromca” działającego na terenie pow. Gniezno, Wągrowiec, Żnin, z-ca  „Pogromcy”. Aresztowany 07.03.1946 przez PUBP w Żninie. 10.05.1946 skazany przez WSR w Poznaniu na 3 lata więzienia. Osadzony w więzieniu w Żninie, skąd zbiegł w lipcu 1946 i powrócił do oddziału. Ponownie aresztowany 28.09.1946, sądzony wraz z: Kędzierski Bolesław, Białas Franciszek, Sarek Ludwik, Pakos Kasper, Sobkowiak Józef, Pawlicki Wincenty, Ćwik Józef. Skazany 04.03.1947 przez WSR w Poznaniu na podstawie art. 86 § 2 kkWP skazany na karę śmierci – zamieniona na 15 lat więzienia. W latach 1947-1954 więzień CW we Wronkach, 16.10.1954 przerwa w odbywaniu kary. Decyzję o rocznej przerwie w odbywaniu kary do dnia 16.10.1955 podjął WSR w Poznaniu. W jej trakcie Sąd Najwyższy wyrokiem 20.10.1955 złagodził wymiar kary do 8 lat więzienia i ostatecznie zwolnił Stanisława Grzeszczyka z zakładu karnego. Po wyjściu z więzienia nadal inwigilowany przez UB, potem SB – założono na niego sprawę ewidencyjno-obserwacyjną.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.