Władysław Gorlewski

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
13.09.1921, Kropiwno gm. Dąbrowa pow. Sokółka, s. Tomasza i Anny z d. Makarewicz
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkały we wsi Kropiwno gm. Dąbrowa pow. Sokółka. Obywatel polski narodowości białoruskiej. Rolnik (pracował na 12,5 ha gospodarstwie ojca), kawaler, 4 klasy szkoły powszechnej. W 1945 razem z dwoma braćmi Konstantym i Wiktorem oraz z kolegami Janem Janucikiem i Stanisławem Radziewiczem stworzyli grupę dokonującą napadów na „osoby przychylnie ustosunkowane do nowej rzeczywistości”. Grupa została rozbita pod koniec grudnia 1945 na skutek zawiadomienia złożonego przez poszkodowanego Mikołaja Lentę (napadu na niego dokonano za to, iż jego siostra wyszła za oficera sowieckiego, a on sam miał się zbyt często i zbyt jawnie kontaktować z funkcjonariuszami UB i MO). Wyrokiem SO w Białymstoku (Wydział dla spraw doraźnych) skazany 04.04.1946 na 15 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat 5 (jego brata Wiktora ten sam sąd skazał na karę śmierci – wyrok wykonano). Zwolniony warunkowo 09.03.1954. Po wyjściu z więzienia dwukrotnie atakował Lentę (w jednym wypadku dwukrotnie uderzył go w twarz) grożąc mu zemstą za spowodowanie śmierci brata Wiktora. W lipcu 1954 w lesie „Sokoli Las” na terenie gm. Lipsk, gdzie przebywał z rodziną na jagodach, spotkał Antoniego Kwiedorowicza ps. „Lis” i Stanisława Skoka ps. „Stasiuryński”, którym dał pożywienie i z którymi rozmawiał na różne tematy, a na koniec zaprosił ich do odwiedzenia go w rodzinnej wsi. W połowie września 1954 partyzanci we czterech przyszli do niego i otrzymali całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie a także tytoń. Razem z bratem Mikołajem namawiał ich do zabicia Mikołaja Lenty. „Lis” nie zgodził się na zabicie w/w, lecz tej samej nocy partyzanci weszli do mieszkania Lenty (który uciekł oknem do ogrodu) i zabrali mu odzież, obuwie i żywność. Zatrzymany i aresztowany 15.09.1954. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 133/54) skazany 29.12.1954 na 5 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał m.in. w kopalni węgla „Dymitrow” w Bytomiu.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.