Marian Górecki

Pseudonim
Marek II
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1910 r. w Sypniewie (pow. Maków Mazowiecki)
Data i miejsce śmierci
1972
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, ROAK, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Przed wojną odbył służbę wojskową w 11 pułku ułanów, awansując do stopnia kaprala. W czasie okupacji niemieckiej był dowódcą placówki AK w gminie Sypniewo, a następnie od maja 1945 r. dowódcą ROAK na terenie gminy. W 1946 r. podporządkował się dowództwu Okręgu „Mazowsze” NZW, przechodząc do tej organizacji. W miesiącach sierpień-wrzesień 1946 r. był Komendantem Powiatu Maków Mazowiecki NZW (krypt. „Marymont”). Dowódca I batalionu terenowego organizacji w powiecie makowskim, który został zorganizowany na terenie gminy Sypniewo (krypt. „Sabina”) i gminy Sieluń (krypt. „Stefcia”).

Został aresztowany przez UB 23 grudnia 1946 r. i pod koniec czerwca 1947 r. skazany na 5 lat więzienia. Karę darowano na mocy amnestii. Po powrocie do Sypniewa kontakt z nim nawiązał Witold Borucki „Dąb”, Komendant Powiatu „Mściciel”, który wyznaczył go konspiracyjnym starostą i polecił przygotować tajne kadry do pracy w przyszłej administracji terenowej. W grudniu 1947 r. podpisał pod przymusem zobowiązanie do współpracy z UB, o czym poinformował „Dęba” podczas spotkania późną wiosną 1948 r.

Po rozbiciu Sztabu Okręgu „Orzeł” UB przejął dokumenty świadczące o kontaktach Góreckiego z Boruckim i o wyznaczeniu go na funkcję konspiracyjnego starosty. Marian Górecki wyjechał wówczas do Warszawy i zaczął ukrywać się pod fałszywym nazwiskiem. Aresztowany 16 lutego 1949 r., został skazany 8 października 1951 roku na 5 lat więzienia. Po wyjściu na wolność przez kilka lat był inwigilowany przez SB. Zmarł w 1972 r.

Więcej informacji

IPN BU 0180/80 t.1-22, IPN BU 0227/529, IPN BU 0255/50 t.1-2

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.