Bronisław Gawrylczyk

Pseudonim
Lisek, Lot, Orlicz
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
29.01.1918, os. Raczki pow. Augustów, s. Piotra i Adeli z d. Gorczyńska
Data i miejsce śmierci
04.09.1993, Lubsko
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO, WiN
Miejsce pochówku
Cmentarz Komunalny w Lubsku
Przebieg służby

Nazwisko konspiracyjne Jesionowski. Zamieszkały w os. Raczki pow. Augustów do maja 1945, kiedy wyjechał na teren pow. Olecko. Rolnik, żonaty z Marią Szulc, ojciec czworga dzieci (w momencie ujawnienia w 1953 od 5 miesięcy do 12 lat), 7 klas szkoły powszechnej. W 1939 jako członek org. „Strzelec” przeszedł w Augustowie kurs dywersyjny, przygotowujący do działań w warunkach konspiracji – otrzymał wówczas ps. „Orlicz”. Współpracował ze Strażą Graniczną poszukując niemieckich szpiegów i dywersantów. W 1940 przez przyszłą żonę wciągnięty do współpracy z Niemcami pod ps. „Żubryt” („Żubryd”). Informacje o ludziach mu znanych oraz funkcjach, które pełnili przed wybuchem II wojny światowej przekazywał n/n Iwanowi (być może Ukraińcowi w służbie niemieckiej), który pracował jako woźnica na posterunku żandarmerii niemieckiej w Raczkach i posługiwał się ps. „Huzar”. W konspiracji od 1942, kiedy zbiegł z robót przymusowych w Królewcu, zwerbowany przez Wacława Górskiego ps. „Majster”, „Oko” i Piotra Kłoczko ps. „Strug”, „Wiktor”, „Żarnowski”. Ujawnił Kłoczce swoją współpracę z Niemcami a także poinformował go o tym, że współpracę taką kontynuuje jego żona (miała zostać rozstrzelana, ale Kłoczko i Jan Sidor ps. „Guzik” „Zagłoba” zdecydowali, ze będzie pracowała jako podwójna agentka, także na rzecz AK). Ukrywał się we wsi Witówka gm. Dowspuda pow. Augustów. Jesienią 1943 brał udział w uprowadzeniu i likwidacji konfidenta gestapo, mieszkańca osady Raczki o przezwisku „Cielak”, odpowiedzialnego za wydanie Niemcom Jana i Pawła Drażbów oraz własnego ojca. W innym zeznaniu stwierdził, że z rozkazu Sidora miał polecić narzeczonej, by poinformowała Niemców, iż Wacław Górski i mieszkaniec Raczek Kazimierz Żukowski są żołnierzami AK, na skutek czego obaj zostali zatrzymani i wysłani do obozu koncentracyjnego (o powyższym Gawrylczyk poinformował przesłuchującego go w sierpniu 1953 funkcjonariusza WUBP w Białymstoku. Jak twierdził Sidor miał mu powiedzieć, że gdy Górskiego Niemcy aresztują, to on obejmie dowództwo patrolu). Od tej pory pełnił funkcję osobistego łącznika Jana Sidora. W styczniu 1945 wywieziony przez Niemców na przymusowe roboty fortyfikacyjne Do Raczek wrócił w połowie lutego 1945. W tym okresie z polecenia Jana Sidora ps. „Guzik”, „Zagłoba” zajmował się zbieraniem i gromadzeniem broni, którą później przekazał do magazynu w lesie w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki. Razem z Sidorem, Piotrem Kłoczko i Kowalskim (Kowalewskim) ps. „Tokaj”, „Zych” wziął udział w likwidacji wójta gm. Kuków Piekarskiego i jego żony. Pod koniec maja 1945 przeprowadził się do miejscowości Wieliczki w pow. Olecko. W styczniu 1946 objął funkcje łącznika między Suwalsko–Augustowskim Obwodem WiN a powstającym Oleckim Obwodem WiN. Nosił meldunki, pieniądze oraz instrukcje od Piotra Kłoczko, a następnie Jana Sidora do Władysława Niedzielko ps. „Sińczuch” i Kazimierza Przekopa ps. „Mamba”. Wiosną 1946 zaczął pełnić obowiązki referenta wywiadu (nie ustalono, czy w gm. Wieliczki, czy też w strukturach obwodu oleckiego WiN). We wrześniu 1946 w obawie przed aresztowaniem zaczął się ukrywać, następnie najpierw jako przewodnik, później jako żołnierz brał udział w kilku akcjach przeprowadzonych przez patrol Wacława Górskiego ps. „Majster”, „Oko”. W październiku 1946 przez p.o. Prezesa Suwalsko–Augustowskiego Obwodu WiN Józefa Grabowskiego ps. „Cyklon”, „Mur”, „Przytulski”, „Szczyt” mianowany zastępcą Wacława Górskiego. W grudniu 1946 za zgodą przełożonych razem z Czaplickim ps. „Koc” wyjechał do Łodzi, gdzie pracował w fabryce tkackiej i gdzie ujawnił się w marcu 1947. Po ujawnieniu wrócił do Olecka i podjął pracę jako kierownik agencji pocztowej w Wieliczkach. W styczniu 1950 zatrudnił się jako furman w gminnej spółdzielni SCh. W lipcu 1950 w obawie przed zatrzymaniem zaczął się ukrywać. Przebywał w Olecku, Łodzi, Płocku, Mrągowie. W marcu 1951 zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Olecku i aresztowany. W kwietniu 1951 zbiegł z aresztu i ukrywał się. W kwietniu 1952 razem z żoną, jej siostrą i szwagrem Wypychem przeniósł się do miejscowości Lubsko pow. Krosno Odrzańskie. Ukrywał się w zabudowaniach szwagra do 06.04.1953, kiedy po zadenuncjowaniu go (Wypycha), jako sprawcy kradzieży pasów transmisyjnych z miejscowej fabryki, ujawnił się w Lubsku przed funkcjonariuszem PUBP w Krośnie Odrzańskim. Po przesłuchaniu zwolniony, ale wkrótce ponownie zatrzymany i przewieziony do PUBP w Krośnie Odrzańskim. Podczas przesłuchania usiłował zbiec wyskakując przez okno, został schwytany. 17.04.1953 przekazany do dyspozycji WUBP w Białymstoku. W areszcie zdiagnozowano u niego psychozę reakcyjną i silną nerwicę. Decyzją WSR w Białymstoku skierowany na obserwację psychiatryczną do szpitala we Wrocławiu – przez komisję lekarską uznany za poczytalnego, ale wymagającego długotrwałego leczenia. Zwolniony w grudniu 1953 powrócił do Lubska, gdzie pracował w PCD Lubsko jako wulkanizator.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Konrad Gawrylczyk

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.