Henryk Flame

Pseudonim
Grota, Bartek, Antoni Radwański
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
15.01.1918, Frysztad
Data i miejsce śmierci
01.12.1947, Zabrzeg
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Cmentarz parafialny św. Katarzyny, Czechowice-Dziedzice
Przebieg służby

Harcerz. Junak Orląt Związku Strzeleckiego. W 1936 wstąpił na ochotnika do WP otrzymując przydział do 2. Pułku Lotniczego stacjonującego w Krakowie. 15.11.1938 ukończył Kurs Specjalizacji Myśliwskiej w Grudziądzu otrzymując awans na kpr. pchor. i przydział do 123. Eskadry Myśliwskiej 2. Pułku Lotniczego. Brał udział w wojnie obronnej 1939 jako pilot Brygady Pościgowej broniącej sektoru nad stolicą. 01.09.1939 wziął udział w starciu powietrznym nad Legionowem zakończony przymusowym lądowaniem postrzelanej maszyny. 19.09. przekroczył granicę węgierską i 24.09. internowany w obozie Nagykata. Od jesieni 1939 do wiosny 1940 przebywał w obozie jenieckim Stalag XVII A Kaisersteinbruch w Austrii. Zwolniony z obozu, w latach 1940-1943 komendant wywiadowczo-dywersyjnej grupy Harcerska Armia Krajowa na terenie Dziedzic. Zdekonspirowany zaczął się ukrywać. Od jesieni 1943 w oddziale partyzanckim AK “Barania” pod dowództwem pchor. Mariana Wartha de Weydentha “Urbana”. Po śmierci dowódcy objął komendę nad częścią oddziału. 28.10.1944 złożył przysięgę na wierność NSZ. 12.02.1945 objął komendę posterunku MO w Czechowicach. 05.05.1945 zdezerterował z MO organizując oddział PAS VII Śląskiego Okręgu NSZ i obierając na teren operacyjny masyw Baraniej Góry w Beskidzie Śl. przyjmując pseudonim “Bartek”. 18.10.1945 awansowany na stopień porucznika NSZ. Po tym czasie rozbudowywał grupy, które na wiosnę 1946 przyjęły strukturę Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Wojskowego Okręgu Śląskiego NSZ, w których walczyło do 280 żołnierzy. Teren operacyjny Zgrupowania obejmował Śląsk Cieszyński i zachodnią część Małopolski z Żywiecczyzną. W dniach 1-3.05.1946 przeprowadził koncentrację podległych oddziałów pod Baranią Górą. Na polanie “Przysłup” pod schroniskiem PTTK “U Źródeł Wisły” zgromadziło się ponad 120 żołnierzy NSZ. 03.05.1946 żołnierze NSZ w liczbie 70-80 zeszli do Wisły urządzając demonstrację siły – defiladę, pozostali w liczbie 40-50 stanowili obstawę defilady. Pod koniec lipca 1946 otrzymał awans na stopień kapitana NSZ. Po uśmierceniu ponad 100 żołnierzy NSZ, członków Zgrupowania, we wrześniu 1946 na skutek tajnej prowokacji MBP-NKWD znanej jako “operacja Lawina”, “Bartek” przeszedł do defensywy. Ujawnił się 11.03.1947 w PUBP w Cieszynie. Zastrzelony przez milicjanta Rudolfa Dadaka w karczmie “Pod Zaporą” w Zabrzegu, prawdopodobnie z inspiracji PUBP w Katowicach.

Więcej informacji

T. Greniuch, Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego “Bartka”, 2018

Autor wpisu
dr Tomasz Greniuch

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.