Bolesław Fimowicz

Pseudonim
Żuraw
Stopień wojskowy
strzelec
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
20.10.1909, Giby pow. Suwałki, s. Bronisława i Amelii z d. Tomaszewska
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zamieszkały we wsi Wierśnie gm. Giby pow. Suwałki. Robotnik leśny, żonaty, ojciec jednego dziecka (Stanisław). Podczas okupacji niemieckiej żołnierz PZP–AK. W 1943 zagrożony aresztowaniem zbiegł do oddziału ogn. Albina Drzewickiego ps. „Konwa”, gdzie służył w III drużynie NN ps. „Marek”. Od 31.08.1944 do 15.12.1944, kiedy został zwolniony ze służby, był funkcjonariuszem MO na posterunku w Gibach. Prawdopodobnie powrócił do konspiracji w oddziale por. Józefa Sulżyńskiego ps. „Brzoza”. Ujawnił się we wrześniu 1945 w Suwałkach. Był współpracownikiem (głównym łącznikiem między patrolami oddziału) a następnie członkiem oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben”, „Rejtan” w patrolu Bolesława Rogalewskiego ps. „Sosenka”. We wrześniu 1947 znalazł się w reaktywowanym oddziale „Bębna”. W kwietniu 1950, na podstawie zeznań „Sosenki”, zatrzymany przez PUBP w Suwałkach i przekazany do dyspozycji Prokuratury w Białymstoku. Brak danych o ew. skazaniu.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.