Bolesław Drozdowski

Pseudonim
Czarny
Stopień wojskowy
chorąży
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1906 r. w Ignacewie (gmina Stawiski, pow. kolneński)
Data i miejsce śmierci
23 września 1985 r.
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NSZ, NZW
Miejsce pochówku
cmentarz w Porytym
Przebieg służby

Przedwojenny aktywny członek SN. W trakcie okupacji niemieckiej początkowo zaprzysiężony w NOW, następnie w NSZ. Aktywny członek podziemia, współpracował z oddziałem Akcji Specjalnej NSZ kpt. Antoniego Kozłowskiego ps. „Biały”, m.in. brał udział w akcji pod Cydzynem, gdzie uwolniono około 30 aresztowanych przez żandarmerię niemiecką akowców. Dowódca kompanii, następnie III batalionu NSZ o krypt. „Staw” (gm. Stawiski). W połowie czerwca 1944 r. schwytany przez niemiecką żandarmerię, ciężko ranny podczas egzekucji i żywcem zakopany w dole. Po odjeździe Niemców został odkopany przez miejscową ludność i leczony przez następne miesiące w konspiracyjnych kwaterach i leśnych ziemiankach. Pozostałością po egzekucji Drozdowskiego była jego pokiereszowana twarz, ponadto do końca życia utykał na nogę. 14 sierpnia 1945 r. awansowany przez Komendanta Głównego NZW do stopnia chorążego. W strukturze NZW zachował funkcję dowódcy III batalionu „Staw”. Aresztowany przez UB 5 listopada 1945 r. wskutek zdrady Edmunda Skrodzkiego ps. „Kmicic” (agent UB o krypt. „Łomżyński”), przeszedł niezwykle ciężkie śledztwo w PUBP Łomża. W dniu 15 listopada 1945 r. nieprzytomny został przewieziony do szpitala więziennego w Białymstoku. Stan „Czarnego” odnotował w swoich meldunkach wywiad WiN: „(…) Stan jego b. ciężki. Ogólne zakażenie ciała od pobicia (…)” (cyt. Marcin Zwolski: „Śladami zbrodni”, IPN Białystok). Po podleczeniu został skazany na 8 lat więzienia.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.