Aleksander Dellman

Pseudonim
Karol, Urban, Dziadek, Stasiak
Stopień wojskowy
pułkownik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
16.12.1894, Kamionka Strumiłłowa, s. Dominika i Sabiny
Data i miejsce śmierci
01.03.1969, Kraków
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, APwK
Miejsce pochówku
Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Przebieg służby

vel Delman. Członek Związku Strzeleckiego, w 1914 żołnierz Legionu Wschodniego. W czerwcu 1915 wcielony do armii austro-węgierskiej, ranny na froncie włoskim, dostał się do niewoli. Żołnierz Armii Polskiej we Francji, uczestnik walk z Ukraińcami. Oficer służby stałej w 5 psp, 3 psp, 86 pp i 13 pp. We wrześniu 1939 ewakuował nadwyżki pułkowe 13 pp. Oficer wywiadu ZWZ-AK w Tarnowie, następnie kierownik kancelarii w Inspektoracie Kraków AK, od lutego 1943 kwatermistrz Inspektoratu Kraków AK. Po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną pozostał w konspiracji. W czerwcu i sierpniu 1945 dowodził akcjami ekspropriacyjnymi mającymi na celu zdobycie gotówki dla rodzin aresztowanych żołnierzy AK. 11.08.1945 aresztowany przez UB, 29.03.1946 skazany na 5 lat więzienia, karę na mocy amnestii darowano. W maju bądź czerwcu 1946 założył Armię Polską w Kraju, lokalną organizację poakowską. Ujawnił się 05.04.1947 w WUBP Wrocław. Aresztowany 28.10.1953 w Krakowie, wyrokiem Sądu Powiatowego w Bydgoszczy skazany 22.03.1954 na 3 lata więzienia. Część kary odbywał w obozie pracy przymusowej w Mielęcinie.

Więcej informacji

K. Rajski, O lepszą i sprawiedliwszą Polskę. Płk Aleksander Dellman “Urban”, “Dziadek” (1894-1969), w: Biuletyn IPN, nr 5(174)/2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.