Hieronim Dekutowski

Pseudonim
Zapora, Odra, Reżu, Stary, Henryk Zagon
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
24.09.1918, Dzików (ob. Tarnobrzeg), s. Jana i Marii
Data i miejsce śmierci
07.03.1949, Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, DSZ, WiN
Miejsce pochówku
Kwatera "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie
Przebieg służby

Walczył w wojnie obronnej 1939. Internowany na Węgrzech, po ucieczce przedostał się do Francji, gdzie zgłosił się do Armii Polskiej. W 1940 r. walczył we Francji w 2 Dywizji Strzelców Pieszych, a po kapitulacji Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W nocy z 17/18.09.1943 zrzucony jako cichociemny. Był dowódcą oddziału partyzanckiego w Inspektoracie AK Zamość, a następnie szefem Kedywu w Inspektoracie Rejonowym AK Lublin-Puławy. Ochraniał podczas akcji „Burza” sztab Komendy Okręgu Lublin. Na początku 1945 przeprowadził liczne akcje przeciwko wojskom NKWD, funkcjonariuszom UB i MO. Dowodził wszystkimi oddziałami partyzanckimi w Inspektoracie Lublin DSZ. Po amnestii w 1945 rozformował zgrupowanie. Jesienią 1945 ponownie stanął na czele oddziałów partyzanckich na terenie Inspektoratu WiN Lublin. Po amnestii w 1947 ujawnił się, ale wraz z kilkoma podkomendnymi podjął próbę przekroczenia granicy i przedostania się na Zachód. Aresztowany 16.09.1947, poddany brutalnemu śledztwu, skazany na karę śmierci. Podjął próbę ucieczki z mokotowskiego więzienia przy ul. Rakowieckiej – nieudaną wskutek zdrady jednego z więźniów. Wyrok wykonano.

Więcej informacji

M. Franczak, Mój ojciec – sierżant “Laluś”, 2018

Z. Broński, Pamiętnik, 2015

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.