Stefan Dębicki

Pseudonim
Jaksa, Kmicic
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1905, Dąbrowa Górnicza
Data i miejsce śmierci
1946
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Uczestnik III powstania śląskiego. Przed wojną mieszkał w Lubartowie, gdzie pracował w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych. We wrześniu 1939 walczył jako dowódca kompanii w 8. ppLeg. W konspiracji od 1939, początkowo POZ, a następnie AK. Od 1943 oficer dywersji bojowej w Obwodzie AK Lubartów. Od lata 1943 do 26.09.1944 komendant Obwodu AK Lublin-miasto. Rozbrojony przez Sowietów wraz z oddziałem partyzanckim. 26.09.1944 aresztowany. 14.02.1945 skazany przez WSO w Lublinie na karę śmierci. W nocy z 17 na 18.02.1945 wraz z grupą żołnierzy AK zbiegł z więzienia. Po ucieczce ukrywał się w różnych rejonach kraju. Osiadł pod Słupskiem. Zabity przez funkcjonariuszy WUBP w Gdańsku podczas próby aresztowania w trakcie zbrojnego oporu.

Więcej informacji

Zdzisław Broński “Uskok”, Pamiętnik, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.