Zygmunt Ciarka

Pseudonim
Sowa
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
22.10.1922, w Łępinie gm. Raciąż
Data i miejsce śmierci
19.02.1947, Płońsk
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
ROAK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Na wiosnę 1945 wcielono go do (L)WP, skąd po kilku miesiącach zdezerterował, by przyłączyć się do oddziału ROAK Józefa Marcinkowskiego ps. Łysy”, „Wybój”, który operował na terenie Północnego Mazowsza. Brał aktywny udział w akcjach zbrojnych oddziału, m.in. rozbrajanie posterunków MO w Gralewie, Uniecku, Raciążu, Koziebrodach, Zawidzu i Baboszewie. Został aresztowany 20.06.1946, a 19.12.1946 WSR w Warszawie podczas sesji wyjazdowej w Płońsku skazał go na karę śmierci. Wyrok podtrzymał Najwyższy Sąd Wojskowy, a prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano na trzy dni przed amnestią. Zamordowano go na terenie płońskiego aresztu, gdzie był przetrzymywany. Egzekucję wykonał etatowy kat warszawskiego więzienia na Rakowieckiej Aleksander Drej, który w tym celu specjalnie przyjechał do Płońska.

Więcej informacji
Autor wpisu
Leszek Brdak

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.